Search

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • No_photo
  Họ và tên NGƯT. Đoàn Thanh Hiền
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phương Đông
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 84 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Quậy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường PTCS Số 2 Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 6752 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Quyên
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/myquyennd
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 46 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Thăng Ty
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Trà Giáp
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Kim Tín
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ues_phuongdong
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phương Đông
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Xuân Thịnh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 1867 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên THCS Trà Tân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Trà Tân
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Tuyết Mai
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTBT THCS Trà Nú
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 2379 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên nguyễn thị thanh hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn GD hướng nghiệp
  Điểm số 254 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đoàn Thị Phương Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 14852 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ban biên tập Web
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 1065 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Duy Biên
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường PT DTBT THCS Hoàng Văn Thụ
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 126 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Hoàng Trường Tín
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trà Giác
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 7914 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Kiều Oanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trà Giác
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 2828 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Hạnh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trà Giác
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 40 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Mai Văn Hương
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/danhuy2006
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Trà Giáp
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 15 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Minh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 80 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thu Tâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 16338 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Mĩ Hậu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 53 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Ngọc Tiên
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tienhuyen79
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Nước Oa
  Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 388 (xem chi tiết)